Chef att hyra

Genom mångårig erfarenhet av projektarbete och ett genuint intresse att utveckla företag och människor kan vi hjälpa dig.


Rådgivning & mentorskap


Ledamot i styrelsen


Projektledning


Förändringsarbete


Tillfällig vakansHemsidan är skapad med